Boost is een ontwikkelcentrum op de Driekoningendwarsstraat 30 in Arnhem. Het is een “veilige plek” voor integratie. Vanuit de kracht en de motivatie van vluchtelingen zelf is deze plek gerealiseerd waar vluchtelingen in een informele omgeving zelf de verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor integratie door middel van een divers aantal activiteiten. Dit wordt gedaan in koppels, Nederlander-vluchteling. Er is taalles, computerles en begeleiding bij problematiek en er worden workshops georganiseerd. Daarnaast is er het We Match! buddyproject waarover we  uitleg geven elders op deze website.

 

Veel vluchtelingen komen met vragen over werk en wij ondersteunen hen bij het realiseren van betaald werk. Hierin hebben wij een bemiddelende/begeleidende rol tussen de partijen in. 
De integratie van vluchtelingen en de weg naar verzelfstandiging kent veel problemen. De steeds toenemende bureaucratie zorgt voor toenemende problematiek.  Vluchtelingen spreken de taal niet goed, Vluchtelingen hebben geen tot weinig kennis van de systemen, regels en wetgeving. Door een gering netwerk en weinig communicatie in de Nederlandse taal en integratie in de Nederlandse samenleving ontwikkelen ze zich gering in bovenstaande benoemde punten. Het een heeft verband met het ander en de vicieuze cirkel blijft zo in stand. Door de cirkel niet te doorbreken ontstaat weer vervolg problematiek zoals bijvoorbeeld financiële problematiek, angst en onzekerheden en misverstanden met overheden en eventuele werkgevers.

Boost Arnhem onderscheid zich van andere organisaties die dezelfde doelstelling hebben in de aanpak. Boost Arnhem is een bottomup integratieproject waar vluchtelingen ontwikkelen, leren en ontmoeten. Vluchtelingen geven zelf vorm aan hun integratie samen met Nederlanders. Boost verbindt taal, contact/netwerk , betaald of vrijwilligerswerk en problematiek op één plek want deze items zijn niet te scheiden om met de doelgroep een goed resultaat te kunnen bereiken. Boost Arnhem is in begin 2019 begonnen op een vaste locatie en ontwikkelt zich als vrijwilligersorganisatie naar een semi professionele organisatie die tussen de officiële partijen in werkt. We bekleden zo een onafhankelijke, neutrale positie. In Boost voelen de vluchtelingen zich thuis, we zijn laagdrempelig en zo professioneel mogelijk tegelijk. Vanuit de visie werken we in koppels . We koppelen niet zomaar, maar vanuit overeenkomsten.