Boost is een ontwikkelingcentrum op de Driekoningendwarsstraat 30 in Arnhem. Het is een “veilige plek” voor integratie. Vanuit de kracht en de motivatie van vluchtelingen zelf is deze plek gerealiseerd waar de vluchtelingen in een informele omgeving zelf de verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor integratie door middel van een divers aantal activiteiten. Dit wordt gedaan in koppels, Nederlander-vluchteling. Er is taalles, computerles en begeleiding bij problematiek en er worden workshops georganiseerd. Veel vluchtelingen komen met vragen over werk en wij ondersteunen hen bij het realiseren van betaald werk. Hierin hebben wij een begeleidende rol tussen de partijen in. 
Daarnaast is er het We Match! buddyproject waarover we  uitleg geven elders op deze website.